Latein-Online
Dienstag, 25. Juni 2024   
Numerale: Übersicht

Numerale: Übersicht

  Kardinalia Ordinalia Distributiva Zahladverbia
1 I unus, a, um primus, a, um singuli, ae, a semel
2 II duo, duae, duo secundus, a, um (alter) bini, ae, a bis
3 III tres, tria tertius, a, um terni, trini ter
4 IV quattuor quartus qauterni quater
5 V quinque quintus quini quinques
6 VI sex sextus seni sexies
7 VII septem septimus septeni septies
8 VIII octo octavus octoni octies
9 IX novem nonus noveni novies
10 X decem decimus deni decies
11 XI undecim undecimus undeni undecies
12 XII duodecim duodecimus duodeni duodecies
13 XIII tredecim tertius decimus terni deni ter decies
14 XIV quattuordecim quartus decimus quaterni deni quater decies
15 XV quindecim quintus decimus quini deni quinquies decies
16 XVI sedecim sextus decimus seni deni sexies decies
17 XVII septendecim septimus decimus septeni deni septies decies
18 XVIII duodeviginti duodevicesimus duodeviceni duodevicies
19 XIX undeviginti undevicesimus undeviceni undevicies
20 XX viginti vicesimus viceni vicies
21 XXI unus et viginti            (viginti unus) unus et vicesimus (vicesimus primus) singuli et viceni (vicenisinguli) semel et vicies (vicies semel)
22 XXII duo et viginti (viginti duo) alter et vicesimus (vicesimus alter) bini et viceni (vicene bini) bis et vicies (vicies bis)
28 XXVIII duodetriginta duodetricesimus duodetriceni duodetricies
29 XXIX undetriginta undetricesimus undetriceni undetricies
30 XXX triginta tricesimus triceni tricies
40 XXXX (XL) quadraginta quadragesimus quadrageni quadragies
50 L quinquaginta quinquagesimus quinquageni quinquagies
60 LX sexaginta sexagesimus sexageni sexagies
70 LXX septuaginta septuagesimus septuageni septuagies
80 LXXX octoginta octogesimus octogeni octogies
90 lxxxx (xc) nonaginta nonagesimus nonageni nonagies
100 C centum centesimus centeni centies
200 CC ducenti, ae, a ducentesimus duceni ducenties
300 CCC trecenti trecentesimus treceni trecenties
400 CCCC (D) quadringenti quadringentesimus quadringeni quadringenties
500 D quingenti quingentesimus quingeni quingenties
600 DC sescenti sescentesimus sesceni sescenties
700 DCC septingenti septingentesimus septingeni septingenties
800 DCCC octingenti octingentesimus octingeni octingenties
900 DCCCC (CM) nongenti nongentesimus nongeni nongenties
1000 M mille millesimus singula milia milies
2000 MM duo milia bis millesimus bina milia bis milies
3000 MMM tria milia ter millesimus terna milia ter milies
20000 viginti milia vicies millesimus vicena milia vicies milies
100000 centum milia centies millesimus centena milia centies milies
200000 ducenta milia      
1000000 decies centena milia      

Bei Zahlen über 100 steht die größere vor der kleineren und ohne Verbindungspartikel:
sescenti septuaginta tres cives                    673 Bürger
navis centesima tricesima quarta                das 134. Schiff